مـــا کـــه هــســـتــیــم ؟
مهندسان مشاور شهر و اندیشه فعالیت خود را در سال 1382 به صورت رسمی آغاز کرد.هدف ما طراحی با حفظ اصول و پایبندی به معماری گذشته

این سرزمین و تلفیق آن با معماری مدرن امروزی می باشد، رسیدن به معماری پایدار و اعتقاد به معماری مینیمال و پرهیز از تزئینات زائد و زودگذر

در معماری هماهنگ با خواست و نیاز کارفرما همواره سرلوحه کار طراحی این مشاور قرار داشته است.

این مشاور و کادر فنی آن با بیش از بیست سال تجربه در زمینه های طراحی مجموعه های مسکونی، تجــــاری، اداری،هــتل،فرهنگــی، دانشــگاهی،

مذهبـی، تفریحی-خدمـاتی،آموزشی ،لند اسـکیپ و محوطه سازی و ... پروژه های متعددی را در شهر های اصفهان ، تهران، خوزستان، شهرکرد

و ...طراحی و اجرا نموده است. شرکت در مسابقات معماری داخلی و کسب رتبه های اول یا برتر در زمینه طراحی هتل و مجموعه های تجاری ،

اداری و مسکونی از افتخارات این مشاور به شمار میرود.
زمـیــــنــه‌های فـعـــالـیـــــت
شـهـر سـازی - برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری - طراحی شهری و آماده سازی و تاسیسات شهری
مـحوطه سازی - طراحی فضاهای سبز و پارک ها - طراحی محوطه های صنعتی، طرح های جانمائی و توسعه مناطق صنعتی
مـعــمــاری - طراحی مجموعه های مسکونی - طراحی بناهای همگانی دربرگیرنده ساختمان های اداری،آموزشی، مذهبی و فرهنگی - طراحی مجموعه های صنعتی و ساختمان ها و ابنیه نظامی
ســـازه - طراحی سـازه سـاخـتـمانـهـای مــسکــونی - طراحی سازه ساختمانهای تجاری و اداری - طراحی سازه های صنعتی و کــارخـانجات - طراحی سازه ساختمانهای آموزشی،مذهبی و فرهنگی - مقاوم سازی سازه ساختمانهای موجود در برابر زلزله
نـظــارت - خدمات نظارت بر حسن اجراء پروژه های عـمـرانی - خدمات نظارت عالیه - خدمات مدیریت کارگاهی پروژه های در دست ساخت
طـراحـی و اجـراء - طراحـی و اجــراء ابنیـه و سـاخـتـمـان هـا - طراحی و اجراء فضاهای سبز و پارک ها - طراحی و اجراء محوطه سازی ها و معابر سواره و پیاده
اعــضــاء هــیـئـــت مــدیـــره
رحمت اله ضرغام
مـعـمـار / مدیرعامل
دارای دانشنامه کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال 1369 عضو سازمان نظام مهندسی شهر اصفهان عـضـو انـجمـن صنـفـی مـعـمـاران ایـران مــدرس دانـشـگاه پردیـس – دانشگاه هـنر
شهـرام صنیعـی
مـعـمـار
دارای دانشنامه کارشناسی ارشد معماری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1371 عضو سازمان نظام مهندسی شهر تهران
شیوا ثناگو
مـعـمـار
- دارای دانشنامه کارشناسی معماری از دانشکده معماری دانشگاه خوراسگان اصفهان در سال 1387 دارای دانشنامه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علوم تحقیقات در سال 1391 عضو سازمان نظام مهندسی شهر اصفهان
هـــمـــکـــاران
گروه برنامه ریزی و تحقیقاتفاطمه قلعه نوعی
مهرنوش ضرغام
سیامک آذری
گروه سازهامید زریبافیان
محمد وحید
سعید رضا حامی
گروه تاسیساتهمایون بهزادی
فرزاد ضرغام
مرتضی کوثری